Logga 400 pix

Deklaration

Inkomstdeklarationer ska alltid lämnas för annars får man förseningsavgift och kan även bli skönstaxerad om deklarationen helt uteblir. 

Du som är enskild näringsidkare ska redovisa resultatet från din verksamhet på NE-bilagan.

Om Du är delägare i ett handelsbolag ska Du redovisa din andel på N3A-bilagan.

Du som är delägare i ett fåmansföretag ska redovisa dina kvalificerade andelar på K10-bilagan.

För juridiska personer (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser samt ekonomiska och ideella föreningar) lämnar Du antingen en Inkomstdeklaration 2, 3 eller 4.

Lugn, jag kan hjälpa dig, så beloppen hamnar rätt!