Logga 400 pix

Bokslut & Skatteberäkning

Att göra årsbokslut handlar om att avsluta den löpande bokföringen för ett räkenskapsår. Man sammanställer alltså alla transaktioner under året och gör s.k. bokslutsdispositioner, till exempel fonderar medel i skatteutjämningsreserver, periodiseringsfonder m m. Allt redovisas sedan i en balans- och resultaträkning för räkenskapsåret.