Logga 400 pix

Årsredovisning

En årsredovisning skall, till skillnad från ett årsbokslut, offentliggöras hos Bolagsverket (för stiftelser den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet för stiftelsen).
Alla aktiebolag måste alltid upprätta årsredovisningar. Årsredovisningen med fastställelseintyg och, när så krävs, revisionsberättelse, för aktiebolag ska ha kommit in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Inga anstånd kan ges. Så det gäller att inte vänta till sista dagen!