Logga 400 pix

Våra ekonomitjänster

Vi kan ta hand om hela din ekonomiadministration så som fakturering, redovisning och löneberäkningar.
Läs mer om bokföring & redovisning här >

Att göra årsbokslut handlar om att avsluta den löpande bokföringen för ett räkenskapsår och göra en skatteberäkning.
Läs mer om bokslut & skatteberäkning här >

En årsredovisning skall, till skillnad från ett årsbokslut, offentliggöras hos Bolagsverket. Läs mer om årsredovisning här >

Inkomstdeklarationer ska alltid lämnas för annars får man förseningsavgift och kan även bli skönstaxerad om deklarationen helt uteblir.  Läs mer om deklaration här >

Att bilda bolag går både snabbt och är enkelt. Har Du bara tänkt igenom namnförslag, vem som ska vara med och vem som ska bara ha en suppleantpost så har man kommit en bra bit på väg. Läs mer om bolagsbildning här >

Tycker Du inte att det är roligt med löner, skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och semesterberäkninga? Läs mer om lönehantering & löneadministration här >

Ibland är det svårt att veta vilken väg man ska gå och vilka beslut som blir de bästa för en själv och firman. Läs mer om ekonomisk rådgivning här >